Artysta wyklęty

Artysta wyklęty, którego do bólu szczere prace, od lat wykańczają nerwowo, przedstawicieli, polityczno-medialnego status quo w Polsce.

Polskie media w 1999 roku przyjmują go z otwartymi ramionami. Niektórzy liberalni dziennikarze, widzą szansę na podjęcie w “nowej Polsce” trudnych tematów. Seria programów w TVP, szokuje opinię publiczną. Niestety po kilku projektach, media ulegają presji prawicowego lobby i blokują wszelkie informacje o działalności artystycznej Chrisa, za otwartą krytykę bankierów, polityków, środowiska prawniczego, systemu ochrony zdrowia i szeroko pojętego Kościoła. 

Zdaniem artysty materializm, pazerność i wyznanie “złotego cielca”, doprowadziły do zepsucia, utraty kierunku, sensu życia I w końcu upadku ducha. Egoizm, brak szacunku dla Matki natury, to kroki w fatalnym kierunku, prowadzące cywilizację po równi pochyłej do oczywistego upadku w przepaść znad krawędzi, który to dzisiaj wszyscy już widzą, gołym okiem. 

“Najnowszy Testament”, “Na Krawędzi”, “Chomąto”, “Czas się obudzić” i “Polując na miłość” w sposób bezpośredni, poruszają kwestię rozpaczy, uzależnień i masowego szaleństwa jako konsekwencji, powszechnego wyznawania filozofii hedonizmu. “Era świadomości”, jest ostatnią próbą artysty, podniesienia tych ważnych, fundamentalnych jego zdaniem kwestii, kształtujących ludzką percepcję rzeczywistości.

Chris Numpsa od lat, jest zdecydowanym przeciwnikiem przeludniania planety oraz niezrównoważonego dysponowania zasobami naturalnymi w celu utrzymania za wszelką cenę wzrostu gospodarczego, który stał się katastrofalnym w skutkach celem obecnej cywilizacji. Jest gorącym zwolennikiem uczynienia przez ludzkość ewolucyjnego kroku ponad podziałami religijnymi, rasowymi i narodowymi w celu znalezienia konsensusu dotyczącego rozwiązania najbardziej palących problemów naszych czasów.